Det finns fler användningsområden för vår ras, Vägglushundar.

Eva har tränat och certifierat Jazza (Sk. Hairy Mary) och Peggy (Sk. Peggy Bigelow)