Valpar på gång

Vi väntar på Pays löp som bör komma igång när som helst. Båda föräldrarna är högt meriterade i elitklass på jaktprov. Mer info kommer. Slå en signal på 070 777 15 40 om du vill veta mer.